x

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için belirli süre önceden işçiye haber verilmelidir. İhbar tazminatı İş Kanunu madde 17’de düzenlenmiş olup

“Süreli fesih

Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır.”

şeklindedir.

  • İşçinin işyerindeki çalışma süresi 6 aydan az ise ihbar süresi 2 haftadır
  • İşçinin işyerindeki çalışma süresi 6 ay ile 1,5 yıl arası ise ihbar süresi 4 hafta
  • İşçinin işyerindeki çalışma süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arası ise ihbar süresi 6 hafta
  • İşçinin işyerindeki çalışma süresi 3 yıldan fazla ise ihbar süresi 8 haftadır.

İhbar tazminatı alınabilmesi için gereken şartlar?

  • İşçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli olmalıdır

İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi belirli süreli ise işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin mutlaka belirsiz süreli olması gerekmektedir.

  • İşçinin iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilmemiş olmalıdır

İş sözleşmesi haklı nedene dayanılarak feshedilmiş ise işçi ihbar tazminatı talep edemez.

  • İşçinin iş sözleşmesinin ihbar öneli verilmeden feshedilmesi gerekir

Yukarıda belirtilen süreler uyulmadan yapılan haklı veya geçerli fesihte işveren işçiye ihbar tazminatı ödemek durumunda kalır

  • Fesih bildirimine ilişkin şartlara uyulmamış olması gerekir

Yukarıda bahsedilen şartlara uyulmaması halinde işveren işçiye ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır. İhbar tazminatı talep süresi 5 yıldır.

İşçi iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini düşünüyorsa işçilik alacakları için hukuki işlemlere başlamadan önce mutlaka alanında uzman bir avukata danışmalıdır.