x
Kötüniyet Tazminatı
Kötüniyet tazminatı iş güvencesinden yararlanamayan işçinin; iş sözleşmesinin işveren tarafından kötüniyetle feshedilmesi durumunda hak kazandığı tazminattır. Uygulamada iş güvencesi kapsamında bulunmayan işçilerin korunması için getirilmiş bir düzenlemedir.(Daha fazla bilgi için..
İhbar Tazminatı
Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için belirli süre önceden işçiye haber verilmelidir. İhbar tazminatı İş Kanunu madde 17’de düzenlenmiş olup “Süreli fesih Madde 17 –..
Kıdem Tazminatı
İşveren tarafından işçiye belirli şartların sağlanması halinde işçinin kıdemiyle orantılı olarak ödenen tazminattır. Kıdem tazminatının kanuni dayanağı 1475 sayılı eski İş Kanunun 14’üncü maddesidir. 4857 sayılı güncel İş Kanunu 1475..