x

Miras avukatı – Mirasçılık belgesi, veraset ve intikal, vasiyetname, miras sözleşmesi, tenkis, mirasçılıktan çıkarma ve ölüme bağlı tasarrufların tamamı miras hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

  • Mirasçılık Belgesi
  • Veraset ve İntikal
  • Vasiyetname
  • Miras Sözleşmesi
  • Mirastan Feragat
  • Tenkis
  • Mirasın Reddi
  • Mirasçılıktan Çıkarma