x
Vasiyetnamenin İptali Davası
Vasiyetname ölüme bağlı bir hukuki işlem olup belli durumların bulunması halinde iptal edilebilir. Vasiyetnamenin iptal nedenleri şunlardır: Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma..
Seri Muhakeme Usulü Nedir?
Seri muhakeme usulü Ceza Muhakemesi Kanunu(CMK) 250’nci maddesinde düzenlenmiştir. Bazı suçlar bakımından cumhuriyet savcısının kamu davasının ertelenmesine karar vermemesi halinde şüphelinin müdafi yanında açık rızasının alınması koşuluyla uygulanacak olan ve..
Ayıplı Mal Ve Hukuki Sonuçları
6502 sayılı Kanun 3’üncü madde ile hem tüketiciyi hem satıcıyı hem de tüketici işlemini tanımlamıştır. Söz konusu kanuna göre;  Tüketici “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel..
Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi
Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biri kiracının kirasını ödememesi durumunda kiralayana ait taşınmazdan nasıl tahliye edileceğidir? Hukukumuzda kiracının tahliyesi için iki yol öngörülmüştür. İlki bir kira dönemi içerisinde iki haklı..
Tüketici Hukuku
Tüketici ile hizmet sağlayan arasında meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlık tüketici hukukunun kapsamı içerisine girmektedir. Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlık Banka Kredi Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Genel İşlem Şartları..
Ticaret Hukuku
Ekonomik yaşamın devamını sağlayan ticari işletmeler ile şahıs ve ticaret şirketleri ile ödeme aracı olan kıymetli evraklar ve bunlara ilişkin bütün uyuşmazlıklar ticaret hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Ticari İşletme Hukuku Şirketler..
Sağlık Hukuku
Hasta ile hekim arasındaki uyuşmazlıklar, tıbbi malpraktis, tıbbi malpraktisten kaynaklanan idari, cezai ve hukuki yaptırımlar ile hekim ve hasta hakları sağlık hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Hasta Hakları Hekim Hakları Doktor, Diş..
Miras Hukuku
Miras avukatı – Mirasçılık belgesi, veraset ve intikal, vasiyetname, miras sözleşmesi, tenkis, mirasçılıktan çıkarma ve ölüme bağlı tasarrufların tamamı miras hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Mirasçılık Belgesi Veraset ve İntikal Vasiyetname Miras..
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ankara İş Hukuku Avukatı – Çalışma hayatına dair her türlü uyuşmazlık, işçi ile işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıklar, kıdem-ihbar tazminatı, iş kazası gibi konuların tamamı iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Bireysel İş..
İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Avukatı – İdarenin yani kamu kurum ve kuruluşlarının; bireylerin hukuki statülerinde değişiklik yaratan her türlü işlem ve eylemleri idare hukuku ile vergi hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Vergi/ceza ihbarnamelerinin..