x

İdare ve Vergi Avukatı – İdarenin yani kamu kurum ve kuruluşlarının; bireylerin hukuki statülerinde değişiklik yaratan her türlü işlem ve eylemleri idare hukuku ile vergi hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

  • Vergi/ceza ihbarnamelerinin iptali
  • Ödeme emrinin iptali
  • Katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları
  • Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri hakkında iptal davaları
  • İptal davaları
  • Tam yargı davaları