x

Hasta ile hekim arasındaki uyuşmazlıklar, tıbbi malpraktis, tıbbi malpraktisten kaynaklanan idari, cezai ve hukuki yaptırımlar ile hekim ve hasta hakları sağlık hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

  • Hasta Hakları
  • Hekim Hakları
  • Doktor, Diş Hekim Sorumluluk Alanları
  • Tıbbi Malpraktis
  • Tıbbi Malpraktisten Kaynaklanan Tazminat ve Ceza Davaları