x
Malpraktis ve Hekimin Sorumluluğu
Malpraktis, hekimin yanlış veya eksik tedavi uygulaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Malpraktis teşhis veya tedavi aşamasında doktor tarafından yapılması lazım gelen işlemlerin tam olarak yapılmaması sonucunda ortaya çıkabilir. Bu noktada belirtilmesi..
Sağlık Hukuku
Hasta ile hekim arasındaki uyuşmazlıklar, tıbbi malpraktis, tıbbi malpraktisten kaynaklanan idari, cezai ve hukuki yaptırımlar ile hekim ve hasta hakları sağlık hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Hasta Hakları Hekim Hakları Doktor, Diş..