x

Ankara Boşanma Avukatı – Nişanlanma, nişanın sona ermesi, boşanma, nafaka, velayet, soy bağının reddi, evlat edinme, mal rejimi sözleşmesi, boşanmaya ilişkin maddi ve manevi tazminat istemlerinin tamamı aile hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

  • Nişanlanma, nişanın bozulmasından kaynaklanan davalar
  • Mal rejimi sözleşmesi
  • Boşanma Davası
  • Boşanmaya İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Boşanma Durumunda Mal Paylaşımı
  • Hısımlık
  • Soybağı
  • Evlat Edinme
  • Nafaka, Velayet Davaları

Aile Hukuku Makalelerim