x

Boşanma davası neticesinde daha az kusurlu olan ya da hiç kusuru bulunmayan eş kusurlu eşten maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Boşanmada maddi ve manevi tazminat hususu TMK’nın 174’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Maddi ve manevi tazminat talepleri boşanma davası içinde talep edilebileceği gibi, ek bir dava açılarak da talep edilebilir. Ancak maddi ve manevi tazminat taleplerine karar verilebilmesi için mutlaka boşanma davasının sonuçlanması gerekmektedir. Bu sebeple boşanma davası yanında ek bir dava açılmış ise söz konusu davada boşanma davası bekletici mesele yapılır.

“Maddî ve manevî tazminat

Madde 174-

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

TMK’nın 174’üncü maddesi uyarınca boşanma nedeniyle mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş kusurlu diğer eşten uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Burada önemli olan noktalardan ilki mevcut veya beklenen menfaatin zedelenmesi halidir. Söz konusu durum her somut olaya göre ayrı şekilde değerlendirilecek olup eşlerden birinin evlilikle ulaşacağı menfaate boşanma nedeni ile ulaşılamaması örnek olarak verilebilir. İkinci husus ise maddi tazminat talebinde bulunan eşin diğer eşe göre daha az kusurlu olması ya da evliliğin sona ermesinde hiç kusurunun bulunmaması gerekir. Eşlerin evliliğin sona ermesinde eşit kusurlarının bulunması ya da tazminat talep eden eşin ağır kusurlu olması halinde mahkeme tarafından maddi tazminata hükmedilmez.

TMK 174 uyarınca evliliğin sona ermesinde daha az kusuru olan veya kusuru bulunmayan eşin eğer boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğradı ise manevi tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır.

Belirtmekte fayda vardır ki boşanma davası ve boşanmaya ilişkin mal rejimi tasfiyesi, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin dava ve nafakaya ilişkin istemler taleplerin niteliği gereği hukuki yardım almayı gerektiren konulardır. Bu sebeple belirtilen alanlarda dava açılması halinde mutlaka alanında uzman bir avukatla çalışılması gerekmektedir.