x

Tüketici ile hizmet sağlayan arasında meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlık tüketici hukukunun kapsamı içerisine girmektedir.

  • Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlık
  • Banka Kredi Sözleşmesi
  • Abonelik Sözleşmesi
  • Genel İşlem Şartları
  • Tüketici Hakem Heyeti
  • Tüketici Mahkemesi