x

Ankara Ceza Avukatı – Mağdura zarar verici, onun hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı her türlü davranış ile bu davranışlar neticesinde yürütülen soruşturma ve kovuşturma faaliyetlerinin tamamı ceza hukukunun konusu içerisine girmektedir.

  • Soruşturma evresi
  • Sulh Ceza Hâkimliği Sorgusu
  • Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi Yargılaması Sanık Müdafiliği
  • Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Yargılaması Müşteki Avukatlığı
  • İstinaf Yargılaması
  • Temyiz Yargılaması
Etiketler