x

Ankara İş Hukuku Avukatı – Çalışma hayatına dair her türlü uyuşmazlık, işçi ile işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıklar, kıdem-ihbar tazminatı, iş kazası gibi konuların tamamı iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

  • Bireysel İş Sözleşmeleri
  • İş Sözleşmesinin Haksız Feshi
  • Toplu İş Sözleşmeleri
  • Kıdem Tazminatı
  • İhbar Tazminatı
  • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı(UBGT)
  • Fesih Tazminatları
  • İhtar ve Fesih
  • İş Kazası