x
Sağlık Turizmi Nedir?
Sağlık turizmi, kişilerin tedavici edici hizmetleri veya sağlıklarının korunması için gereken önleyici, koruyucu hizmetleri almak maksadıyla yurt dışındaki ülkelere ziyaretleri olarak ifade edilmektedir. Sağlık Turizmi Kimler Tarafından Yapılabilir ve Gerekli..
Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 15.06.2022 tarih 31867 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. KAPSAMI Söz..
Özel Hastaneler Tarafından Fazladan Alınan Ücretlerin İadesi
Özel hastaneler 5510 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi uyarınca SGK tarafından belirlenen bedellerin iki katına kadar ilave ücret alma hakkına sahiptir. 5510 sayılı Kanunun 73/2 maddesi “Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları..
Malpraktis ve Hekimin Sorumluluğu
Malpraktis, hekimin yanlış veya eksik tedavi uygulaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Malpraktis teşhis veya tedavi aşamasında doktor tarafından yapılması lazım gelen işlemlerin tam olarak yapılmaması sonucunda ortaya çıkabilir. Bu noktada belirtilmesi..