x
Ayıplı Mal Ve Hukuki Sonuçları
6502 sayılı Kanun 3’üncü madde ile hem tüketiciyi hem satıcıyı hem de tüketici işlemini tanımlamıştır. Söz konusu kanuna göre;  Tüketici “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel..
Tüketici Hukuku
Tüketici ile hizmet sağlayan arasında meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlık tüketici hukukunun kapsamı içerisine girmektedir. Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlık Banka Kredi Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Genel İşlem Şartları..