x
İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Avukatı – İdarenin yani kamu kurum ve kuruluşlarının; bireylerin hukuki statülerinde değişiklik yaratan her türlü işlem ve eylemleri idare hukuku ile vergi hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Vergi/ceza ihbarnamelerinin..