x

İşçinin çalışmasına karşılık olarak dinlenme hakkı vardır. Söz konusu dinlenme hakkı Anayasal bir hak olup 4857 sayılı İş Kanunun 53’üncü maddesinde güvence altına alınmıştır. Hukukumuza göre bir işçinin yıllık izne hak kazanabilmesi için işyerinde en az bir yıl süre ile çalışmış olması gerekmektedir. Bir yıldan az çalışılması durumunda işçi yıllık izne hak kazanmayacaktır. Ancak buradaki önemli nokta eğer işçinin deneme süresi mevcut ise o deneme süresinin de 1 yıllık süreye dâhil olduğudur. Yani işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin tarihi değil işçinin çalışmaya başladığı tarih dikkate alınır.

İş Kanunun 53’üncü maddesine göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi;

  • hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden
  • Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden
  • Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden

az olamaz.

Uygulamada genellikle merak edilen husus yıllık iznin bölünüp bölünemeyeceği hususudur?

Kanunen yıllık izin işveren tarafından keyfi olarak bölünemez. Ancak işveren ve işçi karşılıklı olarak anlaşabilirse yıllık izin bölünerek de kullanılabilir.

Eğer yıllık izin hakkı işçiye kullandırılmaz ve bunun karşılığı olan ücrette işveren tarafından ödenmezse işçi 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde yıllık ücretli izin alacağı için dava açabilir.