x

İş Kanunu 63’üncü madde uyarınca haftalık çalışma süresi 45 saattir. İşçinin çalışma süresi 45 saati aşarsa işveren işçiye fazla mesai ücretini ödemek zorundadır. Günlük çalışma süresi tarafların anlaşması ile belirlenebilir. Ancak günlük çalışma süresi 11 saatten fazla olamaz. Haftalık 45 saatlik çalışma süresine kanun koyucu bir istisna getirmiş durumdadır. Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi haftada 37,5 saat olup günde 7,5 saatten fazla bu kimseler çalıştırılamaz. Fazla mesai ücreti alacağının zamanaşımı süresi 5 yıldır.

“Çalışma süresi

Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.”