x

31 Aralık 2020 tarih 31351 sayılı Resmi Gazete’de Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır.

Söz konusu tarife uyarınca uzlaştırmacılara;

a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 160-240 TL,

b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;

    1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 481-642 TL,

    2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 642-802 TL,

    3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 802-962 TL,

    4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 962-1123 TL,

c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

    1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 240-320 TL,

    2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320-400 TL,

    3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400-481 TL,

    4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 481-560 TL

ödenecektir.

 

Tarifenin tüm metnine linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-5.htm