x
2021 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
31 Aralık 2020 tarih 31351 sayılı Resmi Gazete’de Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarife uyarınca uzlaştırmacılara; a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 160-240 TL, b) Uzlaştırma..