x

31 Aralık 2020 tarih 31351 sayılı Resmi Gazete’de Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır.

Söz konusu tarife uyarınca görevlendirilecek avukatlara

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 499 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 778 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

      1) Takip eden davalar için 856 TL,

     2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 358 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.536 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

    1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 856 TL,

    2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.536 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 856 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

    1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.536 TL,

    2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 1.729 TL,

 

Ödenecektir.

 

CMK ücret tarifesine linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-6.htm