x
2021 CMK Ücret Tarifesi Yayınlandı
31 Aralık 2020 tarih 31351 sayılı Resmi Gazete’de Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarife uyarınca görevlendirilecek avukatlara Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde; a) Soruşturma..