x
2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
24 Kasım 2020 tarihli 31314 sayılı Resmi Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarifeye göre tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca..
2021 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
31 Aralık 2020 tarih 31351 sayılı Resmi Gazete’de Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarifeye göre; Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir..
2021 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
31 Aralık 2020 tarih 31351 sayılı Resmi Gazete’de Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarife uyarınca uzlaştırmacılara; a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 160-240 TL, b) Uzlaştırma..
2021 CMK Ücret Tarifesi Yayınlandı
31 Aralık 2020 tarih 31351 sayılı Resmi Gazete’de Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarife uyarınca görevlendirilecek avukatlara Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde; a) Soruşturma..
2021 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
26 Aralık 2020 tarih 31346 sayılı Resmi Gazete’de Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı. Söz konusu tarife uyarınca bilirkişilere; a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 240,00..