x

26 Aralık 2020 tarih 31346 sayılı Resmi Gazete’de Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı.

Söz konusu tarife uyarınca bilirkişilere;

a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için

240,00 TL

b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

240,00 TL

c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için

240,00 TL

ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

400,00 TL

d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

320,00 TL

e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için

485,00 TL

f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için

400,00 TL

g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için

240,00 TL

ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için

240,00 TL

h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için

400,00 TL

ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için

485,00 TL

i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen  dava ve işler için

510,00 TL

j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için

640,00 TL

 

Ödenecektir.

 

Bilirkişilik asgari ücret tarifesine linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201226-4.htm