x
Limited Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi
Esas Sözleşme Nedir? Esas sözleşme limited şirketle ilgili sermaye durumu, ortaklık, hak ve yetki vb konularda bilgi veren ve limited şirketin temelini oluşturan belge olarak tanımlanabilir. Limited şirket kurulurken esas..
Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi
Esas Sözleşme Nedir? Esas sözleşme anonim şirketle ilgili pay sahipliği, sermaye durumu, ortaklık, hak ve yetki vb konularda bilgi veren ve anonim şirketin temelini oluşturan belge olarak tanımlanabilir. Anonim şirket..
Limited Şirket Müdürlerinin Sorumluluğu
TTK md. 623/1 uyarınca limited şirketin yönetim ve temsil yetkisi ortaklar kurulu kararıyla veya şirket esas sözleşmesinde öngörülerek ortaklardan bazılarına veya üçüncü kişilere bırakılabilir. Önemli nokta şudur ki; limited şirketin..