x
İşe İade Davası
İşçinin iş sözleşmesi işveren tarafından geçerli bir nedene dayanılarak feshedilmez ise işçi işe iadesi için gerekli kanuni yollara başvurabilir. İş Kanunu 18’inci madde ile geçerli feshin nasıl yapılabileceğini ve şartlarını..
Ticaret Hukuku
Ekonomik yaşamın devamını sağlayan ticari işletmeler ile şahıs ve ticaret şirketleri ile ödeme aracı olan kıymetli evraklar ve bunlara ilişkin bütün uyuşmazlıklar ticaret hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Ticari İşletme Hukuku Şirketler..