x
Ayıplı Mal Ve Hukuki Sonuçları
6502 sayılı Kanun 3’üncü madde ile hem tüketiciyi hem satıcıyı hem de tüketici işlemini tanımlamıştır. Söz konusu kanuna göre;  Tüketici “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel..
Boşanmada Mal Paylaşımı
Mal paylaşımı, boşanmadan sonra evlilik birliği içerisinde elde edilen malların taraflara paylaştırılmasıdır. Mal paylaşımına ilişkin talepler boşanma davası içerisinde gündeme gelmez ancak boşanmanın neticelenmesinden sonra gündeme gelebilir. Bu sebeple de..