x
2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
24 Kasım 2020 tarihli 31314 sayılı Resmi Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarifeye göre tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca..