x
Ayıplı Mal Ve Hukuki Sonuçları
6502 sayılı Kanun 3’üncü madde ile hem tüketiciyi hem satıcıyı hem de tüketici işlemini tanımlamıştır. Söz konusu kanuna göre;  Tüketici “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel..