x
Ticaret Hukuku
Ekonomik yaşamın devamını sağlayan ticari işletmeler ile şahıs ve ticaret şirketleri ile ödeme aracı olan kıymetli evraklar ve bunlara ilişkin bütün uyuşmazlıklar ticaret hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Ticari İşletme Hukuku Şirketler..